Space Galaga Intl Edition apk file

(1) 146
Download (1.80 mb)
Promote file Edit file
v4.93.765
for Android 2.2.x
fully clean

**Information**
Thank you for playing “Space Galaga Int'l Edition”.
The application now supports Android 5.0 and 5.1 !
We hope you enjoy “Space Galaga Int’l Edition”!

We hope you enjoy this true shoot 'em up game that can be enjoyed casually with simple controls using only one finger!
+ Game Introduction +
- Enjoy simple, yet satisfying shooting mechanics! -
Anyone can enjoy a true shoot 'em up game experience with the simple controls of Space Galaga.
You've just got to try this new generation shoot 'em up game that anyone can enjoy, from shmup masters to brand new players of the genre!
- Many different fighters and parts! -
This brand new Galaga game includes systems from the hack-and-slash genre where you can obtain powerful fighters or parts by clearing stages.
Make your very own custom fighter from the zillions of different combinations!
- Tons of items from the Space Dandy universe! -
We've added tons of parts and fighters based on the Space Dandy anime, as well as scenarios where you can enjoy new stories with the characters of Space Dandy!
-----------------------------------
[Terms of Service]

[Latest recommended models and other inquiries]

*English support only
For any inquiries:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Website:

©2014 BONES/Project SPACE DANDY
©2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
This application is distributed under the official rights from the license holder.


Space Galaga International Edition is a messier take on Galaga. Developer: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Price: $1.99. Version Space Galaga Int'l Edition v1.0.0. Requirements: Android 4.1+. Space Galaga Int'l Edition v1.0.0 Apk Full Version We hope you enjoy this true shoot 'em up Space Galaga Int'l Edition is Action Games for Android By BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. download last version of Space Galaga Int'l Edition Apk v1.0.0 for Namco-Bandai mixes classic Galaga action with the anime Space Dandy. Space☆Dandy is a Japanese If you like Galaga, check this out, and if you like Space Dandy, it's such a bonus to see this partnership happen. The game's great, much like a free-to-play Check out the download rank history for Space Galaga International edition inYou can track the performance of Space Galaga International edition every hour Metacritic Game Reviews, Space Galaga International edition for iPhone/iPad, An amazing crossover between the anime Space Dandy and the classic game Galaga! It's an interesting approach – maybe the original wasn't making much money, or with this "International Edition," it has to do with Space Dandy about Space Galaga International edition. Download Space Galaga International edition and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch.


**Información**
Gracias por jugar "Espacio Galaga Int'l Edición".
La aplicación ahora es compatible con Android 5.0 y 5.1 !
Esperamos que disfruten de "Espacio Galaga Int'l Edition"!

Esperamos que disfruten de esta verdadera shoot 'em up juego que puede ser disfrutado de forma casual con controles simples de usar un solo dedo!
+ Introducción Al Juego +
- Disfrutar de simple, sin embargo, la satisfacción de mecánica de tiro! -
Cualquier persona puede disfrutar de un verdadero shoot 'em up de la experiencia de juego con los sencillos controles de Espacio Galaga.
Sólo tienes que probar esta nueva generación de shoot 'em up juego que cualquiera puede disfrutar, desde shmup maestros para los jugadores nuevos del género!
- Muchos diferentes luchadores y piezas! -
Esta nueva marca de Galaga juego incluye los sistemas de el hack-and-slash de género donde se puede obtener guerreros poderosos, o partes por la eliminación de etapas.
Haga su propio personalizado de combate de los millones y millones de combinaciones diferentes!
- Toneladas de elementos de la Space Dandy universo! -
Hemos añadido toneladas de piezas y combatientes basado en el Space Dandy anime, así como los escenarios donde se puede disfrutar de nuevas historias con los personajes de Space Dandy!
-----------------------------------
[Términos de Servicio]

[Última se recomienda los modelos y otro tipo de consultas]

*Apoyo en inglés solamente
Para cualquier consulta:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Página web:

©2014 HUESOS/Project SPACE DANDY
©2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Esta aplicación se distribuye bajo la oficial de los derechos del titular de la licencia.


Espacio Galaga Edición Internacional es un messier tomar en Galaga. Desarrollador: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Precio: $1.99. Espacio de versiones Galaga Int'l Edition v1.0.0. Requisitos: Android 4.1+. Espacio Galaga Int'l Edition v1.0.0 Apk de la Versión Completa esperamos que disfruten de esta verdadera shoot 'em up Espacial Galaga Int'l, Edición es de Juegos de Acción para Android Por BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. descargar la última versión de Space Galaga Int'l Edition Apk v1.0.0 por Namco-Bandai mezclas clásico Galaga acción con el anime Space Dandy. Space☆Dandy es un Japonés Si te gusta Galaga, mira esto, y si te gusta Space Dandy, es un bonus a esta asociación a suceder. El juego es genial, se parece mucho a un free-to-play retirar la descarga de rango historia por Espacio de Galaga edición Internacional de inYou puede realizar el seguimiento del rendimiento de Espacio Galaga edición Internacional de cada hora Metacritic Revisiones de Juego, el Espacio Galaga Internacional de la edición para iPhone/iPad, Un increíble cruce entre el anime Space Dandy y el clásico juego Galaga! Es un enfoque interesante – tal vez el original no estaba haciendo mucho dinero, o con esta "Edición Internacional," tiene que ver con el Espacio Dandy sobre el Espacio Galaga edición Internacional. Descargar Espacio Galaga Internacional de la edición y disfrútalo en tu iPhone, iPad, y iPod touch.


**Informacje**
Dzięki za grę "space Галага międzynarodowe wydanie".
Aplikacja obsługuje Android 5.0 i 5.1 !
Mamy nadzieję, że "przestrzeń Галага międzynarodowe wydanie"!

Mamy nadzieję, że spodoba ci się ta prawda shoot 'em up gry, które mogą być złożone niedbale proste sterowanie za pomocą jednego palca!
+ Wprowadzenie W Grę +
- Ciesz się prosty, ale fajny mechanika strzelania! -
Każdy może cieszyć się prawdziwym strzelać 'em up gra, doświadczenie z prostym systemem kosmicznych Галага.
Właśnie dotarliśmy na miejsce, aby spróbować to nowa generacja shoot 'em up gry, może komuś się spodoba, zmienna prędkość od mistrzów do początkujących graczy gatunku!
- Wiele różnych zawodników i części! -
To jest absolutnie nowy Галага gra zawiera system od hack-and-Slash Gatunek, gdzie można uzyskać potężnych wojowników lub częściami czyszcząc etapów.
Zrobić swój własny myśliwiec z miliardów różnych kombinacji!
- Mnóstwo przedmiotów z kosmosu Dandy Wszechświata! -
Dodaliśmy mnóstwo szczegółów i myśliwców, opartych na space Dandy-anime, a także scenariusze, w których można cieszyć się nowymi historiami bohaterów kosmosu Dandy!
-----------------------------------
[Warunki]

[Ostatni zalecanych modeli i inne pytania]

*Obsługuje tylko angielski
W przypadku jakichkolwiek pytań:

BANDAI НАМКО Entertainment Inc Stronę:

©2014 kości/projekt space dandy
©2015 BANDAI НАМКО Entertainment Inc
Ta aplikacja jest rozpowszechniany na oficjalnej praw od właściciela licencji.


Przestrzeń Галага Międzynarodowe wydanie jest z katalogu messiera wziąć na Галага. Wywoływacz: BANDAI НАМКО Entertainment Inc Cena: $1.99. Wersja kosmicznej Галага międzynarodowe wydanie B1.0.0. Wymagania: Android 4.1+. Przestrzeń Галага międzynarodowe wydanie B1.0.0 tablet za darmo pełna wersja mamy nadzieję, że spodoba ci się ta prawda shoot 'em up przestrzeni Галага international Edition-to gry akcji dla Androida od BANDAI НАМКО rozrywka Inc.. pobierz najnowszą wersję Kosmos Галага international edition APK v1.0.0 dla Намко-Bandai łączy klasyczny Галага działań z anime space Dandy. Space☆Dandy-to Japoński, jeśli, jak galaga, sprawdź to, i jeśli podoba ci się space Dandy, to taki bonus, aby zobaczyć partnerstwo to się zdarzyć. Gra jest świetna, tak samo jak za darmo gry sprawdzić pobierz oszacowanie od historii kosmicznej Галага wydanie Międzynarodowe wiązki leki ściągające można śledzić skuteczność przestrzeń Галага Międzynarodowe wydanie co godzinę wersji metacritic recenzje gier, przestrzeń Галага wydanie Międzynarodowe dla iPhone i iPad, niesamowite rozjazd między anime space Dandy i klasyczne gry Галага! To ciekawe podejście – może być, oryginał nie zarabiał dużo pieniędzy, czy z tej "Międzynarodowe wydanie," jest to związane z Dandy Kosmos o Kosmosie Галага wydanie Międzynarodowe. Pobierz Kosmiczna Галага wydanie Międzynarodowe i cieszyć się nim na swój iPhone, iPad, i iPod touch.


**Informasi**
Terima kasih untuk bermain "Ruang Galaga Int'l Edition".
Aplikasi sekarang mendukung Android 5.0 dan 5.1 !
Kami harap anda menikmati "Ruang Galaga Int'l Edisi"!

Kami harap anda menikmati ini benar menembak 'em up permainan yang dapat menikmati jangan dengan kontrol sederhana hanya menggunakan satu jari!
+ Permainan Pendahuluan +
- Nikmati sederhana, namun menyenangkan shooting mekanik! -
Siapa pun bisa menikmati benar-benar bisa menembak 'em up permainan pengalaman dengan sederhana kontrol dari Ruang Galaga.
Anda harus mencoba ini baru generasi menembak 'em up permainan yang siapa pun dapat menikmati, dari shmup master untuk merek baru pemain dari acara anak muda!
- Berbagai pejuang dan bagian! -
Ini merek baru permainan Galaga termasuk sistem dari hack-and-slash acara anak muda di mana anda bisa mendapatkan kuat pejuang atau bagian-bagian oleh kliring tahap.
Membuat sendiri custom tempur dari zillions dari kombinasi yang berbeda!
- Ton item dari Space Dandy alam semesta! -
Kami telah menambahkan banyak bagian-bagian dan pejuang berdasarkan Space Dandy anime, serta skenario di mana anda dapat menikmati baru cerita dengan karakter-karakter dari Ruang Guru?!
-----------------------------------
[Persyaratan Layanan]

[Terbaru merekomendasikan model dan pertanyaan lain]

*Inggris hanya mendukung
Untuk setiap pertanyaan:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Website:

Diterjemahkan 2014 TULANG/Proyek RUANG GURU?
Diterjemahkan 2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Aplikasi ini didistribusikan di bawah resmi hak-hak dari pemegang lisensi.


Ruang Galaga International Edition adalah messier mengambil Galaga. Pengembang: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Harga: $1.99. Versi Ruang Galaga Int'l Edition v1.0.0. Persyaratan: Android 4.1+. Ruang Galaga Int'l Edition v1.0.0 Apk Full Versi Kami harap anda menikmati ini benar tembak 'em up Ruang Galaga Int'l Edition adalah Action Game untuk Android Oleh BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. download versi terakhir dari Ruang Galaga Int'l Edition Apk v1.0.0 untuk Namco-Bandai campuran klasik Galaga tindakan dengan anime Space Dandy. Space☆Dandy adalah Jepang Jika anda seperti Galaga, cek ini, dan jika anda menyukai Space Dandy, ini sebuah bonus untuk melihat kemitraan ini terjadi. Permainan yang hebat, seperti gratis-untuk-play Check out download pangkat sejarah untuk Ruang Galaga Internasional edisi inYou dapat melacak kinerja Ruang Galaga Internasional edisi setiap jam Metacritic Permainan Ulasan, Ruang Galaga International edition untuk iPhone/iPad, luar biasa crossover antara anime Space Dandy dan klasik permainan Galaga! Ini adalah pendekatan menarik – mungkin yang asli tidak membuat banyak uang, atau dengan "International Edition," ini ada hubungannya dengan Space Dandy tentang Ruang Galaga Internasional edition. Download Ruang Galaga Internasional edisi dan nikmati di iPhone, iPad, dan iPod touch.


**Informationen**
Vielen Dank für das Spiel "Space Galaga Int 'L Edition".
Die Anwendung unterstützt nun auch Android 5.0 und 5.1 !
Wir hoffen, Sie genießen "Raum Galaga Int 'L Edition"!

Wir hoffen, Sie genießen diese wahre shoot 'em up-Spiel, die genossen werden kann zwanglos mit einfache Bedienung mit nur einem finger!
+ Spiel Einführung +
- Genießen Sie die einfache, aber dennoch befriedigend Schießen mechanik! -
Jeder kann genießen Sie einen wahren shoot - 'em-up-Spiel Erfahrung mit der einfachen Bedienung des Raumes Galaga.
Du mußt nur versuchen, diese neue generation shoot 'em up-Spiel, das jeder genießen kann, von shmup-Meister BRANDNEUE Spieler des Genres!
- Viele verschiedene Kämpfer und teilen! -
Dieser brand new Galaga Spiel umfasst Systeme aus der hack-and-slash-genre, wo Sie Sie bekommen können mächtige Kämpfer oder Teile von clearing-Stufen.
Machen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Kämpfer aus Myriaden von verschiedenen Kombinationen!
- Tonnen von Artikeln aus dem Space Dandy-Universum!!! -
Wir Hinzugefügt haben Tonnen von teilen und Kämpfer auf der Grundlage der Space Dandy anime, sowie Szenarien, wo Sie genießen können neue Geschichten mit den Charakteren des Space Dandy!
-----------------------------------
[Nutzungsbedingungen]

[Neuesten empfohlenen Modelle und andere Anfragen]

*Unterstützung in Englisch nur
Für alle Anfragen:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Website:

©2014 KNOCHEN/Project SPACE DANDY
©2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Diese Anwendung verteilt wird unter der offiziellen Rechte aus der Lizenz-Inhaber.


Raum Galaga International Edition ist eine messier nehmen auf Galaga. Entwickler: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Preis: $1.99. Version Space Galaga Int ' L Edition v1.0.0. Anforderungen: Android 4.1+. Raum Galaga Int ' L Edition v1.0.0 Apk Full Version Wir hoffen, Sie genießen diese wahre shoot 'em up-Raum Galaga Int' L Edition Action-Spiele für Android entwickelt Von BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. download der letzten version von Space Galaga Int ' L Edition Apk v1.0.0 für Namco-Bandai mischt klassische Galaga Aktion mit dem anime Space Dandy. Raum☆Dandy ist ein Japaner, Wenn Sie wie Galaga, check this out, und wenn Sie wie bei Space Dandy, es ist wie ein bonus, um zu sehen, diese Partnerschaft passieren. Das Spiel ist toll, viel wie ein free-to-play-Check-out der download-Rang Geschichte für Raum Galaga International edition inYou kann die Wertentwicklung von Raum Galaga International edition jede Stunde Metacritic-Spiel Bewertungen, Raum Galaga International edition für iPhone/iPad, Ein tolles crossover zwischen der anime Space Dandy und das klassische Spiel Galaga! Es ist ein interessanter Ansatz – vielleicht das ursprüngliche war nicht viel Geld, oder mit dieser "International Edition," es hat zu tun mit Space Dandy über Raum Galaga International edition. Herunterladen Space Galaga International edition und genießen Sie es auf Ihrem iPhone, iPad und iPod touch.


**Informazioni** * *
Grazie per la riproduzione di “Spazio Galaga int'l Edizione”.
L'applicazione ora supporta Android 5.0 e 5.1 !
Ci auguriamo che “Spazio Galaga int'l Edizione”!

Ci auguriamo che godere di questo vero shoot 'em up gioco che può essere goduto casualmente con controlli semplici, utilizzando un solo dito!
+ Introduzione Del Gioco +
- Godere di semplice, ma soddisfacente ripresa meccanica! -
Chiunque può godere di un vero shoot 'em up gioco esperienza con i semplici controlli di Spazio Galaga.
Hai appena avuto modo di provare questa nuova generazione di shoot 'em up gioco che chiunque può godere, da shmup maestri per nuovo di zecca giocatori del genere!
- Molti diversi combattenti e parti! -
Questo nuovissimo Galaga gioco include sistemi di hack-and-slash genere dove è possibile ottenere potenti combattenti, o parti da fasi di compensazione.
Rendere il vostro molto proprio personalizzato combattente dal miriadi di combinazioni diverse!
- Tonnellate di oggetti da Space Dandy universo! -
Abbiamo aggiunto tonnellate di parti e combattenti in base allo Spazio Dandy anime, così come gli scenari in cui si può godere di nuove storie con i personaggi di Space Dandy!
-----------------------------------
[Termini di Servizio]

[Ultimi modelli consigliati e altre richieste]

*Supporto per la lingua inglese solo
Per qualsiasi richiesta di informazioni per:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Sito web:

©2014 OSSA/Project SPACE DANDY
©2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Questa applicazione è distribuita sotto ufficiale diritti dal titolare della licenza.


Spazio Galaga Edizione Internazionale è un messier assumere Galaga. Sviluppatore: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Prezzo: $1.99. Versione Spazio Galaga int'l Edizione v1.0.0. Requisiti: Android 4.1+. Spazio Galaga int'l Edizione v1.0.0 Apk Versione Completa Ci auguriamo che godere di questo vero shoot 'em up Spaziale Galaga int'l Edizione Giochi d'Azione per Android Da BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. scarica l'ultima versione di Space Galaga int'l Edizione Apk v1.0.0 per Namco-Bandai fonde il classico Galaga azione con l'anime Space Dandy. Spazio☆Dandy è un Giapponese, Se si come Galaga, controllare questo fuori, e se si come Space Dandy, è un bonus per vedere questa partnership accadere. Il gioco è grande, tanto come un free-to-play Check out il download di rango storia per lo Spazio Galaga edizione Internazionale in voi lo possono tenere traccia delle prestazioni di Spazio Galaga edizione Internazionale ogni ora di Metacritic di Recensioni di giochi, Spazio Galaga Internazionale edition per iPhone/iPad, di Un incredibile incrocio tra anime Space Dandy e il classico gioco Galaga! È un approccio interessante, forse l'originale non era molto denaro, o con questa "Edizione Internazionale," ha a che fare con lo Spazio Dandy su Spazio Galaga edizione Internazionale. Scarica lo Spazio Galaga edizione Internazionale e godere sul vostro iPhone, iPad, e iPod touch.


**Bilgi**
Oyun için teşekkür ederim“”. Uzay Galaga U. Edition
Uygulama şimdi Android 5.0 ve 5.1 destekler !
Beğeneceğinizi umuyoruz“”! Galaga Uzay U. Edition

Bu gerçek shoot 'em up oyun bu öylesine basit kontroller, sadece bir parmak kullanarak zevk olabilir! beğeneceğinizi umuyoruz
+ Oyun Giriş +
- Basit bir zevk, henüz çekim mekaniği tatmin edici! -
Herkes gerçek bir ateş 'Uzay basit kontroller Galaga. ile oyun deneyimi em tadını çıkarabilirsiniz
Sadece bu yeni nesil 'herkesin keyfini bu oyun em, tarz! yeni oyuncular için shmup ustalardan ateş denemelisin
- Birçok farklı savaşçıları ve parçaları! -
Bu yepyeni Galaga oyunu hack-ve-eğik çizgi aşamaları temizleyerek güçlü savaşçılar veya parçalar elde edebilirsiniz tür sistemler içerir.
Farklı kombinasyonları zilyonlarca çok kendi özel savaşçı olun!
- Space Dandy evrenin öğeleri ton! -
Parça ve savaşçıları Space Dandy anime dayalı ton, yanı sıra Uzay Züppe karakterleri ile yeni hikayeler keyfini senaryolar ekledik!
-----------------------------------
[Hizmet açısından]

[Son önerilen modelleri ve diğer sorular]

*Yalnızca İngilizce destek
Herhangi bir sorunuz için:

BANDAİ MÜZİK Entertainment Inc. Web sitesi:

©2014 KEMİKLERİ Proje ALANI DANDY/
©2015 BANDAİ MÜZİK Entertainment Inc.
Bu uygulama lisans sahibinin resmi hakları altında dağıtılmaktadır.


Gala International Edition alan bir messier Galaga. Geliştirici: BANDAİ NAMCO Entertainment Inc. Fiyat: $1.99. Sürüm Uzay U. Edition v1 Galaga.0.0. Gereksinimler: 4.1+ Android. Uzay U. Edition v1 Galaga.0.0 Muayene Tam Sürüm umuyoruz zevk bu gerçek shoot 'em up Alanı Galaga U. sürümüdür Aksiyon Oyunları için Android Tarafından BANDAİ MÜZİK Entertainment Inc. download son sürüm Alanı Galaga U. Edition Apk v1.0.The game-Bandai için 0 anime Space Dandy ile klasik Galaga eylem karıştırır. Space☆Dandy bir Japon Eğer Ateri arıyorsanız, bu check out, ve eğer Space Dandy isterseniz, bu ortaklığın gerçekleşmesini görmek büyük bir bonus. Oyun harika, çok gibi bir free-to-play Kontrol indir rütbe tarihi Alan Gala Uluslararası edition inYou parça ve performans Alanı Galaga Uluslararası baskı her saat Metacritic Oyun İncelemeleri, Alan Gala Uluslararası sürümü için iPhone/iPad, inanılmaz Bir crossover arasındaki anime Space Dandy ve klasik oyun Galaga! Bu "Uzay Uluslararası Uzay edition Galaga. hakkında Dandy ile bir ilgisi yoktur" International Edition, ilginç bir yaklaşım. – belki de orjinali çok para kazanmak değildi, ya da İndir Uzay International edition, Galaga ve iPhone, iPad ve iPod touch üzerinde zevk.


****
Je vous remercie pour la lecture de “l'Espace Galaga Int'l Édition”.
L'application prend désormais en charge d'Android 5.0 et 5.1 !
Nous espérons que vous apprécierez “Espace Galaga Int'l Édition”!

Nous espérons que vous apprécierez ce véritable shoot 'em up jeu qui peut être apprécié de façon décontractée avec des contrôles simples à l'aide d'un seul doigt!
+ D'Introduction Du Jeu +
- Profitez d'une solution simple, mais la satisfaction de prise de vue de la mécanique! -
N'importe qui peut profiter d'un vrai shoot 'em up de l'expérience de jeu avec les commandes simples de l'Espace Galaga.
Vous avez juste à essayer cette nouvelle génération de shoot 'em up jeu que tout le monde peut profiter, à partir de shmup maîtres de nouveaux joueurs du genre!
- Beaucoup de différents combattants et des pièces! -
Cette nouvelle marque Galaga jeu comprend des systèmes depuis le hack-and-slash genre où vous pouvez obtenir de puissants combattants, ou des pièces de compensation étapes.
Vous créer votre propre combattant de la des milliards de combinaisons différentes!
- Des tonnes d'éléments de l'Espace Dandy univers! -
Nous avons ajouté des tonnes de pièces et de combattants est basée sur l'Espace Dandy anime, ainsi que des scénarios où vous pourrez profiter de nouvelles histoires avec les personnages de Space Dandy!
-----------------------------------
[Conditions de Service]

[Derniers modèles recommandés et d'autres demandes de renseignements]

*Soutien en anglais seulement
Pour toute demande de renseignements:

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Site web:

©2014 OS/Project SPACE DANDY
©2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Cette application est distribué en vertu de l'officiel des droits du titulaire de licence.


L'espace Galaga International Edition est un messier prendre sur Galaga. Développeur: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Prix: 1,99$. La Version de l'Espace de Galaga Int'l Edition v1.0.0. Exigences: Android 4.1+. L'espace Galaga Int'l Edition v1.0.0 Apk Version Complète Nous espérons que vous apprécierez ce véritable shoot 'em up de l'Espace Galaga Int'l Édition est les Jeux d'Action pour Android Par BANDAI NAMCO Entertainment Inc.. télécharger la dernière version de l'Espace Galaga Int'l Edition Apk v1.0.0 pour Namco-Bandai mélanges classique Galaga action avec l'anime Space Dandy. L'espace☆Dandy est un Japonais Si vous aimez Galaga, check this out, et si vous aimez Space Dandy, c'est un bonus pour voir ce partenariat se produire. Le jeu est génial, un peu comme un free-to-play découvrez le téléchargement rang de l'histoire pour l'Espace Galaga édition Internationale inYou pouvez suivre les performances de l'Espace Galaga édition Internationale, toutes les heures Metacritic Révisions de Jeu, Espace de Galaga édition Internationale pour iPhone/iPad, Un étonnant croisement entre l'anime Space Dandy et le classique jeu Galaga! C'est une approche intéressante – peut-être que l'original n'était pas de faire beaucoup d'argent, ou avec cette "Édition Internationale," il a à faire avec de l'Espace Dandy sur l'Espace Galaga édition Internationale. Télécharger Espace Galaga International de l'edition et profitez-en sur votre iPhone, iPad, et iPod touch.