آفاق(اذان گو) تبیان apk file

5
Promote file
v3.6
for Android 1.5
fully clean

آفاق تبيان نرم افزاري است كه جهت اعلام و يادآوري اوقات شرعي استفاده مي شود.
با اين برنامه براي آگاهي از اوقات شرعي در هر نقطه از كره زمين، نياز به هيچ رسانه ديگري نخواهد بود!
اين نرم افزار علاوه بر اين كه در قالبي نوشتاري اوقات شرعي روزانه را براي هر مكان انتخابي نمايش مي دهد، قادر است تا در اوقات شرعي به صورت خودكار اجرا شده و كاربر را از زمان هاي شرعي مطلع نمايد.
اين برنامه امكان دريافت اطلاعات مكان با استفاده از GPS نيز دارد.
همچنين كاربر مي تواند عبادات دلخواه خود را نيز در اين برنامه اضافه نمايد تا در زمان موردنظرش يادآوري شود.
در اين برنامه امكان انتخاب موذن توسط كاربر وجود دارد.


Login to comment